boutique hotel Nebespan Kasperske Hory

Historie Nebespánu

Počátky snah o zřízení církevní školy v Kašperských Horách sahají až do 40tých let 19.století. Páter Václav Prinz, farář v Srní a rodák z Kašperských Hor, koupil v roce 1843 ve veřejné dražbě v Kašperských Horách dům č.p. 184 i s jeho právem várečným a dalšími užitky. Z výnosu domu se měla v městě zřídit a vydržovat dívčí škola. Vyučování mělo být zajišťováno katolickou kongregací Školských sester de Notre Dame, která sice byla založena již roku 1833 v Německu, ale v rakouské monarchii ještě zatím nepůsobila.

V roce 1905 bylo se zástupci města dohodnuto, že na základě určení nadace bude v Kašperských Horách zřízena škola ručních prací a řečí s vyučovacím jazykem německým zejména „pro dívky škole odrostlé“. K tomu ovšem byla kongregací zřízena i mateřská škola. V roce 1907 koupila kongregace starý dům č.p. 7 na náměstí i se zahradou, dala jej zbořit a vystavěla nový. Novostavba svým secesně laděným průčelím navazovala výrazově na soudobou přestavbu tehdejšího hotelu Ertl (dnešní hotel Kašperk). Po několika letech, v roce 1925, byla soukromá pokračovací škola sester de Notre Dame přeměněna na tzv. „domácí vyučování“. Žačky církevní školy v Kašperských Horách si v rámci praktické výuky ručních prací připravovaly postupně celou výbavu pro budoucí život v manželství. Tak vedle půvabného spodního prádla se ve výbavě mohl objevit i bohatě zdobený povijan s krajkami pro miminko.

Po 2. světové válce bylo v klášterní škole německé vyučování zastaveno, čtyři německé sestry a jejich dvě pomocnice byly „odsunuty“ v červenci 1946 do Bavorska. Kašperskohorská filiálka se tenkrát k stala součástí českobudějovické provincie, a ve školním roce 1946/47 tu byla otevřena česká mateřská škola a zahájeno vyučování hudbě a jazykům, stále pod vedením školských sester. Podobně jako jinde tak i v Kašperských Horách v roce 1950 komunisté činnost sester de Notre Dame zastavili, nemovitosti jim zabavili a členky kongregace odvezli do internačního tábora ve zrušeném klášteře benediktinů v Broumově. Komunisté nechali i nadále v budově mateřskou školu, kterou navštěvovaly nejméně 3 generace občanů Kašperských Hor a blízkého okolí.

Po roce 1989 byla budova školy sester de Notre Dame opět vrácena řádu. Česká provincie Kongregace školských sester de Notre Dame, která má dnes své hlavní sídlo (mateřinec) v Hradci Králové, objekt opravila, budovu modernizovala a zhodnotila praktickou půdní vestavbou. I přesto zde byla až do roku 2006 provozována mateřská škola, dokud kuchyně nezchátrala natolik, že ji hygiena odmítla akceptovat, a žádala výstavbu kuchyně nové. Město rozhodlo, že do objektu nebude více investovat, a přesunulo mateřskou školu do bývalé ředitelské vily v sousedství základní školy (původně to byla německá reálka), která má novou kuchyni s velkou jídelnou. Objekt zůstal prázdný a v tom okamžiku do historie vstupujeme my…

Secesní budova s krásnou zahradou , byť dost v zanedbaném stavu, nás okamžitě okouzlila. Navštívili jsme řád sester v jejich sídle v Praze-Krči a zjistili, že budovu dají do nájmu pouze na nekomerční „bohulibé“ využití . Vymysleli jsme projekt rodinného centra s volnočasovými aktivitami pro děti do 3 let, a ten se sestrám líbil. Před koncem roku 2006 jsme podepsali nájemní smlouvu na 10 let, a pustili se do rekonstrukce na volnočasové centrum, bez peněz, ale s nadšením. Zároveň jsme i nadále pracovali jako najatí manažeři hotelu v Kašperských Horách.

V roce 2011 najednou řádové sestry k našemu velkému překvapení přišly s tím, že budovu chtějí prodat, a protože nám přirostla k srdci, rozhodli jsme se nekřesťansky zadlužit a koupit ji. Na podzim 2012 následovala rekonstrukce a přerod na kavárnu + 3 apartmány. Na začátku roku 2014 jsme vylepšili kuchyni a přidali i restauraci. V roce 2016 jsme zrekonstruovali poměrně spartánské podkroví na současných 8 luxusních pokojů. Na jaře 2017 jsme v přízemí otevřeli i Nebeskrám. Vlastně od r. 2006 neděláme nic jiného, než historickou budovu postupně rekonstruujeme…

Tak nám prosím držte palce, ať to ještě dotáhneme tam, kam jsme si vysnili.

K historickým fotkám:

  • Na prvním obrázku je původní dům (úplně vlevo s dřevěnou střechou), který stál na místě dnešního Nebespánu
  • Na druhém obrázku je horní řada domů s již postaveným „Nebespánem“
  • Na třetím obrázku je radnice s hotelem Ertl (postavený v r. 1905), podle jehož vzoru byla postavena budova Nebespánu
  • Na čtvrtém obrázku je kolorovaná fotografie K. Hor, všimněte si obrovské školy (zcela vpravo) – původně německé reálky, která byla postavena za 2 roky (!) a zkolaudována v roce 1911, dodnes slouží jako škola
  • Na posledním velkém obrázku je historické foto náměstí v K.Horách a přilehlého okolí ( v té době v podstatě celé městečko)
historie kh z nebe